Our Phone Number: tel:+31332473495 Our Email Address: info@CeRP.nl

Home

Duizenden personen hebben gekozen om zich te laten certificeren door CRP. Dat is geen toeval!

CRP is de betaalbare specialist voor het certificeren en registreren van personen.

Hiermee levert CRP een bijdrage aan herkenbare kwaliteit van diverse beroepsgroepen.

Zoekt u

een gecertificeerd professional?

Onze beroepsregisters

Bent u

al gecertificeerd of wilt u dit zijn?

Onze certificatieregelingen

Wilt u

voor een beroepsgroep een
kwaliteitsregeling of keurmerk
opzetten?

Maak een afspraak

Ga snel naar

CHRP

CMC

LVV

NOLOC

NXD


Strategische adviezen nodig?


Heeft u binnen uw beroepsgroep:

  • discussie over de beroepseisen en het maatschappelijk draagvlak van die eisen?
  • behoefte aan een "scheiding van kaf en koren"?
  • discussie met opdrachtgevers over uw betrouwbaarheid en vakbekwaamheid?
  • behoefte aan richtlijnen voor onderhouden van kennis en vaardigheden?
  • behoefte aan aansluiting bij onderwijsinitiatieven als EQF, ECTS en EVC?
  • discussie over de kwaliteit van de toetsing vakbekwaamheid?

CRP heeft al diverse beroepsgroepen geholpen met oplossingen voor bovenstaande onderwerpen.
Zie onze referenties.

Neem vrijblijvend contact op, wij helpen u graag!

ISO 17024 - Certificering van personen

Betrokkenheid

Betrokkenheid van belanghebbende bij het opstellen en onderhouden van de beroepseisen

Vastleggen

Vastleggen van de beroepseisen en de wijze waarop de conformiteit bepaald wordt in een certificatieschema.

Onafhankelijkheid

Onafhankelijkheid bij de beoordeling of iemand aan de beroepseisen voldoet (=conformiteitsbepaling).

Betrouwbaarheid

Betrouwbaarheid van de conformiteitsbepaling.

Vertrouwelijkheid

Vertrouwelijkheid van informatie

Openbaarheid

Openbaarheid van certificatieschema.

Bezwaar en Beroep

Mogelijkheid van Bezwaar en Beroep

Referenties

Sluiten