Our Phone Number: tel:+31332473495 Our Email Address: info@CeRP.nl

ISO 17024

ISO 17024: certificering van personen.

CRP gebruikt ISO 17024 als leidraad voor de inrichting van haar processen.
ISO 17024 is wereldwijd de enige norm voor persoonscertificering

De belangrijkste kenmerken van deze norm:

  1. betrokkenheid van belanghebbenden bij het opstellen en onderhouden van de beroepseisen.
  2. vastleggen van de beroepseisen en de wijze waarop de conformiteit bepaald wordt in een certificatieschema.
  3. onafhankelijkheid bij de beoordeling of iemand aan de beroepseisen voldoet (=conformiteitsbepaling).
  4. betrouwbaarheid van de conformiteitsbepaling.
  5. Vertrouwelijkheid van informatie.
  6. Openbaarheid van certificatieschema en beroepsregister.
  7. Mogelijkheid van bezwaar en beroep.

De meest recente versie van deze norm is de ISO 17024:2012. U kunt een kopie van deze norm bestellen bij het Nederlands Normalisatie-instituut (NEN).

Sluiten