Our Phone Number: tel:+31332473495 Our Email Address: info@CeRP.nl

Ons verhaal

De medewerkers van CRP beschikken over tientallen jaren ervaring met keurmerken voor professionals. Wij verstrekken certificaten, titels en onderhouden beroepsregisters. CRP werkt volgens ISO 17024, waarmee vakbekwaamheid, onafhankelijkheid en betrouwbaarheid expliciet geregeld is.

Strategische adviezen

CRP adviseert partijen hoe een beroepskwalificatieregeling op te zetten en deze aan te laten sluiten bij internationale ontwikkelingen zoals "een leven  lang leren". 

Operationele uitvoering

CRP is een effciënte en betrouwbare uitvoerder van certificatieregelingen. Wij faciliteren het gehele proces, van aanmelding tot het verstrekken van een certificaat en het behandelen van bezwaarschriften. Daartoe zijn we 7*24 uur elektronisch bereikbaar en 5*8 uur telefonisch bereikbaar.

Sluiten