Our Phone Number: tel:+31332473495 Our Email Address: info@CeRP.nl

Home

Duizenden personen hebben gekozen om zich te laten certificeren door CRP. Dat is geen toeval!

CRP is de betaalbare specialist voor het certificeren en registreren van personen.

Hiermee levert CRP een bijdrage aan herkenbare kwaliteit van diverse beroepsgroepen.

Zoekt u

een gecertificeerd professional?

Onze beroepsregisters

Bent u

al gecertificeerd of wilt u dit zijn?

Onze certificatieregelingen

Ga snel naar

CHRP

CMC

LVV

NOLOC

NXD

ISO 17024 - Certificering van personen

Betrokkenheid

Betrokkenheid van belanghebbende bij het opstellen en onderhouden van de beroepseisen

Vastleggen

Vastleggen van de beroepseisen en de wijze waarop de conformiteit bepaald wordt in een certificatieschema.

Onafhankelijkheid

Onafhankelijkheid bij de beoordeling of iemand aan de beroepseisen voldoet (=conformiteitsbepaling).

Betrouwbaarheid

Betrouwbaarheid van de conformiteitsbepaling.

Vertrouwelijkheid

Vertrouwelijkheid van informatie

Openbaarheid

Openbaarheid van certificatieschema.

Bezwaar en Beroep

Mogelijkheid van Bezwaar en Beroep

Sluiten