Our Phone Number: tel:+31332473495 Our Email Address: info@CeRP.nl

Waarom certificeren

Voor de beroepsgroep van HRM professionals is certificering een instrument om de kwaliteit van de vakuitoefening te bewaken en te bevorderen en om stakeholders inzicht te geven in die kwaliteit. Door het register en het certificaat laat de beroepsgroep zien, welke beroepsgenoten voldoen aan de basis standaarden van professionaliteit. Tegelijk draagt certificering daardoor bij aan de professionele identiteit van de beroepsgroep.

Voor de HRM-professional biedt certificering de mogelijkheid om op transparante en gestructureerde manier te werken aan de kwaliteit van de eigen beroepsuitoefening, om deze te laten toetsen door beroepsgenoten en dat aan (potentiële) opdrachtgevers en werkgevers te laten zien.

Een werkgever of opdrachtgever kan middels het certificaat vaststellen of hij een professional in huis haalt of heeft. Het proces van certificering en het onderhoud van vakbekwaamheid biedt een structuur voor de permanente ontwikkeling van HR medewerkers. Opleiding en training, intervisie en projectmanagement zijn toetsbare elementen in deze ontwikkeling. De werkgever van een gecertificeerde HR professional verzekert zich van een medewerker die gestructureerd en continu werkt aan de eigen vakbekwaamheid.

Sluiten