Our Phone Number: tel:+31332473495 Our Email Address: info@CeRP.nl

Waarom certificeren

Het CMC persoonscertificaat geeft meerwaarde, niet alleen voor de organisatieadviseur zelf, maar ook voor de opdrachtgever, werkgever en anderen. CMC is een wereldwijd geaccepteerde norm.

De meerwaarde voor de werkgever:

 • geen discussie over de vakbekwaamheid van de professional
 • externe controle op de Permanente Educatie van de vertrouwenspersoon
 • intervisie met organisatieadviseurs van andere organisaties en andere specialismen
 • duidelijkheid over benodigde faciliteiten, waaronder opleidingsbudget

De meerwaarde voor de organisatieadviseur:

 • geen discussie over jouw vakbekwaamheid met werkgever en opdrachtgevers
 • de eisen voor Permanente Educatie geven richting aan jouw persoonlijke ontwikkeling
 • intervisie met met organisatieadviseurs van andere organisaties en andere specialismen geven je meer inzicht in eigen functioneren en handvatten voor complexe of weinig voorkomende situaties
 • duidelijkheid over benodigde faciliteiten, waaronder opleidingsbudget vereenvoudigen de discussie met de werkgever om deze faciliteiten te realiseren

De meerwaarde voor de opdrachtgever:

 • controle van de vakbekwaamheid van de organisatieadviseur door een onafhankelijke instelling
 • organisatieadviseur die ook op de hoogte is van vergelijkbare situaties in andere organisaties
 • de gedragscode waarborgt dat de organisatieadviseur zich aantoonbaar houdt aan de kernwaarden deskundig, betrouwbaar, zorgvuldig en professioneel onafhankelijk
 • de mogelijkheid om via het tuchtrecht te klagen.

De meerwaarde voor de anderen:

 • ondernemingsraden en vakbonden kunnen vertrouwen op aantoonbare kwaliteit van de organisatieadviseur
 • de gedragscode waarborgt dat de organisatieadviseur zich aantoonbaar houdt aan de kernwaarden deskundig, betrouwbaar, zorgvuldig en professioneel onafhankelijk
Sluiten