Our Phone Number: tel:+31332473495 Our Email Address: info@CeRP.nl

Waarom certificeren

Het LVV persoonscertificaat geeft meerwaarde, niet alleen voor de vertrouwenspersoon zelf, maar ook voor de cliënt en de werkgever.

De meerwaarde voor de werkgever:

 • geen discussie over de vakbekwaamheid van de interne vertrouwenspersoon
 • externe controle op de Permanente Educatie van de vertrouwenspersoon
 • intervisie met vertrouwenspersonen van andere werkgevers en externe vertrouwenspersonen
 • duidelijkheid over benodigde faciliteiten, waaronder opleidingsbudget
 • minder verzuim en verloop van personeel door ongewenste gedragsvormen

 

De meerwaarde voor de vertrouwenspersoon:

 • geen discussie over jouw vakbekwaamheid als vertrouwenspersoon met werkgever en cliënten
 • De eisen voor Permanente Educatie geven richting aan jouw persoonlijke ontwikkeling
 • intervisie met vertrouwenspersonen van andere werkgevers en externe vertrouwenspersonen geven je meer inzicht in eigen functioneren en handvatten voor complexe of weinig voorkomende situaties
 • duidelijkheid over benodigde faciliteiten, waaronder opleidingsbudget vereenvoudigen de discussie met de werkgever om deze faciliteiten te realiseren
 • Meer mogelijkheden om niet alleen curatief maar ook preventief te werk te gaan als vertrouwenspersoon

 

De meerwaarde voor de cliënt:

 • controle van de vakbekwaamheid van de vertrouwenspersoon door een onafhankelijke instelling
 • vertrouwenspersoon die ook op de hoogte is van vergelijkbare situaties in andere organisaties
 • vertrouwenspersoon die beschikt over de juiste faciliteiten
 • prettig en veilig werkklimaat dankzij structurele preventie door vertrouwenspersoon
Sluiten