Our Phone Number: tel:+31332473495 Our Email Address: info@CeRP.nl

FAQ

De beroepseisen (NXD)

De titel (NXD)

De toetsing (NXD)

 • Hoe kom ik aan een dossier?

  Na het ondertekenen van de certificatieovereenkomst en de ontvangst van de betaling maken wij voor u een persoonlijk dossier aan. U ontvangt van ons per e-mail een uitnodiging om dit dossier te vullen.

 • Hoe maak ik bezwaar tegen een certificatiebesluit?

  Dit is geregeld in art. 27 van het reglement (schriftelijk en binnen vier weken)

 • Hoe maak ik een schorsing of intrekking ongedaan?

  Dit is beschreven in art. 29 van het reglement. (zorg dat u weer aan de eisen voldoet en vraag om een certificatiebesluit)

 • Wanneer word ik getoetst?

  U wordt getoetst wanneer u daartoe opdracht geeft (zie "hoe vraag ik toetsing aan").

 • Wat is een certificatiebesluit?

  In het certificatiebesluit staat het besluit of u aan de eisen voldoet of niet. Ook kunt u zien op welke onderdelen u aan de eisen voldoet.

 • Wat is een intrekking?

  Dit kunt u vinden in art. 30 van het reglement. (u voldoet niet meer aan de eisen en mag op geen enkele wijze naar de NXD merken verwijzen)

 • Wat is een schorsing?

  dit kunt u vinden in art. 29 van het reglement. (U voldoet niet meer aan de eisen en mag niet meer zeggen dat u gecertificeerd bent)

 • Wat moet ik in mijn dossier uploaden?

  Als u zich voor de eerste keer laat certificeren kunt u dit vinden in art. 13 van het certificeringsreglement. als u zich laat hercertificeren kunt u dit vindenn in art. 20.

 • Wie toetst?

  De toetsing wordt uitgevoerd door CRP bv. CRP maakt gebruik maken van assessoren. De assessoren zijn bekwaam (ISO 17024) en sommigen zijn vakbekwaam voor uw beroepsgroep.

Het certificaat (NXD)

Het dossier (NXD)

Het register (NXD)

Zakelijk (NXD)

 • Hoe meld ik me aan?

  Door de zakelijke overeenkomst in te vullen en elektronisch te ondertekenen. Wilt u eerst de tekst goed doorlezen.

 • Hoe zeg ik op?

  Dat staat in artikel 2.2 van de zakelijke overeenkomst die u getekend heeft met CRP. (schriftelijk, per kalenderjaar, opzegtermijn van 1 maand)

 • Kan de factuur naar mijn bedrijf of werkgever?

  Wij sturen de factuur naar het (e-mail) adres dat u hebt opgegeven. Wij adviseren u zelf direct te betalen en daarna te declareren. Directe betaling door bedrijf of werkgever gaat vaak fout of duurt te lang, dit kan leiden tot schorsing, intrekking en incassokosten.

 • Kan ik de zakelijke overeenkomst op naam van mijn bedrijf of werkgever zetten?

  Nee, alleen natuurlijke personen kunnen gebruik maken van persoonscertificering.

 • Met wie doe ik zaken?

  U gaat de certificatieovereenkomst aan met CRP bv.

 • Waarom moet ik betalen als ik niet (meer) gecertificeerd ben?

  Zolang u een certificeringsovereenkomst met CRP heeft zult u de bijbehorende kosten moeten betalen.

  De overeenkomst die u met CRP hebt betreft een aantal diensten: beoordelen van toetsing en hertoetsing / behandelen van klachten / behandelen van bezwaar en beroep / publiceren in een register / verhogen van bekendheid en waardering van het NXD-Register en de titel "NXD"

  Daarnaast betaalt u indirect voor: vaststellen en onderhouden van het certificatiereglement door de stichting NXD en het College van Belanghebbenden CRP draagt hiervoor een percentage van het tarief af aan de stichting NXD

 • Waarvoor betaal ik?

  De overeenkomst die u met CRP hebt betreft een aantal diensten: beoordelen van toetsing en hertoetsing / behandelen van klachten / behandelen van bezwaar en beroep / publiceren in een register / verhogen van bekendheid en waardering van het NXD-Register en de titel "NXD"

  Daarnaast betaalt u indirect voor: vaststellen en onderhouden van het certificatiereglement door de stichting NXD en het College van Belanghebbenden CRP draagt hiervoor een percentage van het tarief af aan de stichting NXD

 • Wat zijn de kosten?

  U kunt de kosten vinden in de tarievenlijst. Deze wordt jaarlijks aangepast.

Sluiten